ПЕТРОВ, Л., Д. Анчева (2008) "Приносът на нациите за развитието на физическата култура и спорт и Паневритмията в България"


Петров, Людмил (2008) ПЕТРОВ, Л., Д. Анчева (2008) "Приносът на нациите за развитието на физическата култура и спорт и Паневритмията в България" Сборник трудове от Националната научно-практическа конференция "Физическо възпитание и спорт", Велико Търново, с, 69


 Статията разглежда системите за физическо възпитание и спорт по света и на паневритмията в България
  Статия
 физическо възпитание и спорт, паневритмия


Здравеопазване и спорт Спорт

Health care and sport Sports

 Издадено
  4667
 Людмил Петров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/