Кънчева, Елена, Людмил. Петров, Светослав, Стефанов. "Първи стъпки в ските" , I&B Велико Търново ISBN 978-954-9689-56-3, 95 стр.


Петров, Людмил (2010) Кънчева, Елена, Людмил. Петров, Светослав, Стефанов. "Първи стъпки в ските" , I&B Велико Търново ISBN 978-954-9689-56-3, 95 стр. I&B Велико Търново ISBN 978-954-9689-56-3, 95 стр.


 Учебно помагало за студенти по физическо възпитание
  Учебник / Учебно помагало
 ски, методика на преподаване, терминология


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  4666
 Людмил Петров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/