Бъчваров, М., Л. ПЕТРОВ, Й. Иванов (2008) "Спортология - същност, подходи, експерименти"


Петров, Людмил (2008) Бъчваров, М., Л. ПЕТРОВ, Й. Иванов (2008) "Спортология - същност, подходи, експерименти" I&B Велико Търново, ISBN 978-954-9689-48-8


 Учебно помагало по Спортология за магистри
  Учебник / Учебно помагало
 спортология, наука за спорта
 Издадено
  4665
 Людмил Петров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/