Алексовска, Л., Л. ПЕТРОВ (2009) "Разлики в нивото на някои интелектуални способности между спортистите от колективните и индивидуални спортове"


Петров, Людмил (2009) Алексовска, Л., Л. ПЕТРОВ (2009) "Разлики в нивото на някои интелектуални способности между спортистите от колективните и индивидуални спортове" Трудове на Великотърновския университет, 25 години Педагогически факултет на Великотърновския университет, с. 500.


 Изследват се практикуващи колективни спортни игри (баскетбол, волейбол, хандбал и футбол) и 155 спортисти, занимаващи се с индивидуални спортове (борба, карате, плуване и лека атлетика). Резултатите показаха статистически значими разлики в нивото на някои интелектуални особености при изследваните лица
  Статия
 спорт, интелект, колективни спортове, индивидуални спортове


Здравеопазване и спорт Спорт

Health care and sport Sports

 Издадено
  4664
 Людмил Петров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/