Маргаритова, В., Л. Петров. Спортна статистика, Издателство "I&B", Велико Търново, ISBN 978-954-9689-55-6, 180 стр.


Петров, Людмил (2010) Маргаритова, В., Л. Петров. Спортна статистика, Издателство "I&B", Велико Търново, ISBN 978-954-9689-55-6, 180 стр. Издателство "I&B", Велико Търново, ISBN 978-954-9689-55-6, 180 стр.


 Учебно помагало за студенти от Великотърновския университет "Св.св. Кирил и Методий", Велико Търново, отнасящо се за статистиката в изследвания във физическото възпитание и спорта
  Учебник / Учебно помагало
 статистика, спорт, анализи


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  4657
 Людмил Петров

2. Цитирано в: Eдмонд, Бичоку, Людмил Петров. Методика за подготовка на млади баскетболисти от Република Албания - монография, Ай анд Би, Велико Търново, 2015, 137 с. ISBN 978-954-9689-97-6

1. Цитирано в: Костов, К. Научното изследване във физическото възпитание, спорта и кинезитерапията, УИ "Неофит Рилски", Благоевград, ISBN 978-954-680-874-5, с. 225

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/