Петров, Людмил, Недко Първанов. Особености на прединвестиционния проект за създаване на баскетболен клуб за подрастващи. Сборник от Международна научна конференция "Съвременни тенденции, проблеми и иновации на физическото възпитание и спорта във висшите училища, УНСС, София, 2010, с. 324-330, ISBN 978-954-644-223-9


Петров, Людмил (2010) Петров, Людмил, Недко Първанов. Особености на прединвестиционния проект за създаване на баскетболен клуб за подрастващи. Сборник от Международна научна конференция "Съвременни тенденции, проблеми и иновации на физическото възпитание и спорта във висшите училища, УНСС, София, 2010, с. 324-330, ISBN 978-954-644-223-9 Сборник от Международна научна конференция "Съвременни тенденции, проблеми и иновации на физическото възпитание и спорта във висшите училища, УНСС, София, 2010, с. 324-330 ISBN 978-954-644-223-9


 В статията се разглеждат възможностите за създаване на печеливш проект за баскетболен клуб
  Статия
 баскетбол, спортен мениджмънт, прединвестиционен проект


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  4655
 Людмил Петров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/