Величковска, Ленче, Горан Никовски, Людмил Петров. "Детска психология и тенис", Списание "Личност. Мотивация. Спорт", 2010, Том 15, НСА-ПРЕС, София, с. 272-278, ISBN 978-954-718-279-0


Петров, Людмил (2010) Величковска, Ленче, Горан Никовски, Людмил Петров. "Детска психология и тенис", Списание "Личност. Мотивация. Спорт", 2010, Том 15, НСА-ПРЕС, София, с. 272-278, ISBN 978-954-718-279-0 Списание. "Личност. Мотивация. Спорт", 2010, Том 15, НСА-ПРЕС, София, с. 272-278, ISBN 978-954-718-279-0


 В изследването се прави опит за проучване на промените характерни за детската възраст под влияние на спорта тенис
  Статия
 детска психология, тенис, възрастово развитие, спорт


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  4653
 Людмил Петров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/