Петров, Людмил, Зигфрид Волф, Валентина Маргаритова. "Особености на работата в екип в спорта", Списание "Спорт и наука", 2010, бр. 3, София, с. 54-57, ISBN 1310-3393, COBISS.BG-ID 1121090276


Петров, Людмил (2010) Петров, Людмил, Зигфрид Волф, Валентина Маргаритова. "Особености на работата в екип в спорта", Списание "Спорт и наука", 2010, бр. 3, София, с. 54-57, ISBN 1310-3393, COBISS.BG-ID 1121090276 Списание "Спорт и наука", 2010, бр. 3, София, с. 54-57, ISBN 1310-3393, COBISS.BG-ID 1121090276


 В публикацията се разглеждат съвременните тълкования на работата в екип в мениджмънта, маркетинга, стопанското управление и в образованието. Спортът е представен като работа в екип по време на тренировки и състезания.
  Статия
 работа в екип, отборни и индивидуални спортове, личностни особености на спортиста


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  4652
 Людмил Петров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/