Образователни и литургични аспекти на съвременната катехизация в Еладската православна църква


Легкоступ, Магдалена (2010) Образователни и литургични аспекти на съвременната катехизация в Еладската православна църква Сб. по случай 80. г. от рождението на проф. д-р протопр. Николай Шиваров, ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2010.


 Educational and liturgical aspects of contemporary catechization in the Church of Greece Summary: The present paper discuses the catechization of the Church of Greece as a process of acquainting the believer with the fundamental sacraments and the essence of the Christian Faith. It traces the implementation of the catechetical instruction in the church praxis as the most suitable means of effective teaching of the Christian doctrine. The paper also presents the forms through which it is pract
  Статия
 Church of Greece, catechization, education, instruction, Eucharist, parish, community


Хуманитарни науки Религия и теология

Humanities Religion and Theology

 Издадено
  4650
 Магдалена Легкоступ

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/