Предговор към книгата Питев, Христо "До Питагор и напред" ВТ, 2010


Булева-Петрова, Марияна (2010) Предговор към книгата Питев, Христо "До Питагор и напред" ВТ, 2010 ВТ


 Текстът представя основните проблеми и културната значимост на книгата, която е забележително явление в контекста на съвременната музикална култура.
  Част от книга / Глава от книга
 съвременна музика, учение за музикалната форма, антична музикална теория
 Издадено
  4649
 Марияна Булева-Петрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/