Методи за повишаване ефективността на обучението по плуване. Сб. от Годишната научна конференция на НСА "Спорт общество образование", София, 29-30 май 2002 г. Ред. колегия Йонко Йонов и др. София: НСА ПРЕС, 2003, т. 8, с. 203-207. ISBN 954-718-1079-6; COBISS.BG-ID 1032297700


Дилова-Нейкова, Цветанка (2003) Методи за повишаване ефективността на обучението по плуване. Сб. от Годишната научна конференция на НСА "Спорт общество образование", София, 29-30 май 2002 г. Ред. колегия Йонко Йонов и др. София: НСА ПРЕС, 2003, т. 8, с. 203-207. ISBN 954-718-1079-6; COBISS.BG-ID 1032297700 НСА ПРЕС, София


 Повишаване на ефективността на обучението по плвуане чрез идеомоторен метод.
  Доклад
 плуване, психофизически въздействия, идеомоторна тренировка
 Издадено
  4630
 Цветанка Дилова-Нейкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/