Поглед към богословието на личността в контекста на постмодерната криза на общността


Димитров, Добромир (2009) Поглед към богословието на личността в контекста на постмодерната криза на общността Място за Бъдеще


 Със сигурност можем да кажем, че съвременното общество е едно ново общество, без аналог в досегашната човешка история. Някои го наричат постмодерно, поради умирането на идеологиите, формирали го в миналото.Постмодерността всъщност е криза на общността, разбиване на всички нейни ценности и модели. Тази криза започва с отделната личност, която в постмодерното общество вследствие обезличностяването на взаимоотношенията е превърната в монада. Аалтернатива на безрадостния живот, толкова характерен за
  Статия
 криза, постмодерност, евхаристия, личност


Хуманитарни науки Религия и теология

Humanities Religion and Theology

 Издадено
  4613
 Добромир Димитров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/