Две основни препоставки на евхаристийната еклисиология


Димитров, Добромир (2010) Две основни препоставки на евхаристийната еклисиология Християнство и култура(София). Год. ІХ (2010), бр.4 (51), с.4-14. (ISSN1311-9761)


  За древната Църква, не съществува друг тип еклисиология освен евхаристийната. Този факт е толкова важен за нас, че можем да го наречем екзистенциален и конституиращ живота на Църквата.Заради това връщането към евхаристийната еклисиология е особено нужно, тъй като тя представлява автентичният критерий на Преданието. Разглеждането на две от главните предпоставки на евхаристийната еклисиология: 1.Църквата като евхаристийно събрание и 2. Божият народ като царствено свещенство до голяма степен разкр
  Статия
 Църква, евхаристия, еклисиология, лаос


Хуманитарни науки Религия и теология

Humanities Religion and Theology

 Издадено
  4612
 Добромир Димитров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/