Образованието в информационното общество (в съавторство).


Георгиева-Лазарова, Стоянка (2009) Образованието в информационното общество (в съавторство). – Педагогика, 2009, № 9-10, с. 55-70. ISSN 0861-3982; COBISS.BG-ID 1119662308 Инд./Реф. в: ERIH PLUS


 В статията се уточняват факторите, променящи съвременното непрекъснато образование и които са в основата на сравнителен анализ между традиционната образователна система и образователната система на информационното общество.
  Статия
 информационно общество, информационни и комуникационни технологии, образование
 Издадено
  4607
 Стоянка Георгиева-Лазарова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/