Учебник по физическо възпитание за студентите от начална училищна педагогика – раздел VI.1,2,3,4,5,6., VIII.7


Дилова-Нейкова, Цветанка (1987) Учебник по физическо възпитание за студентите от начална училищна педагогика – раздел VI.1,2,3,4,5,6., VIII.7 Велико Търново


 Методика на обучението по плуване
  Учебник / Учебно помагало
 плуване, средства и методи
 Издадено
  4598
 Цветанка Дилова-Нейкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/