Средства на физическото възпитание. - В: Теория и методика на физическото възпитание. Ред. Мариана Дамянова. Велико Търново: УИ ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 1990, с. 18-34. COBISS.BG-ID 1100490468


Дилова-Нейкова, Цветанка (1990) Средства на физическото възпитание. - В: Теория и методика на физическото възпитание. Ред. Мариана Дамянова. Велико Търново: УИ ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 1990, с. 18-34. COBISS.BG-ID 1100490468 Велико Търново, 1990


 Методика на обучението по плуване. Характеристика на учебното съдържание по физическо възпитание в предучилищна възраст.
  Учебник / Учебно помагало
 обучение по плуване, учебно съдържание
 Издадено
  4597
 Цветанка Дилова-Нейкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/