Дамянова М., Цв. Дилова и колектив (1990) "Учебник по физическо възпитание за студентите от предучилищна педагогика" – глава І.4., глава ІХ. Велико Търново, 1990.


Дилова-Нейкова, Цветанка (1990) Дамянова М., Цв. Дилова и колектив (1990) "Учебник по физическо възпитание за студентите от предучилищна педагогика" – глава І.4., глава ІХ. Велико Търново, 1990. Велико Търново, 1990


 Методика на обучението по плуване. Характеристика на учебното съдържание по физическо възпитание в предучилищна възраст.
  Учебник / Учебно помагало
 обучение по плуване, учебно съдържание
 Издадено
  4597
 Цветанка Дилова-Нейкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/