Физическото възпитание в предучилищната възраст. - В: Теория и методика на физическото възпитание. Кор. М. Алексиева. Велико Търново: Бойка, 2003, с. 143-170. ISBN 954-96-89-12-3


Дилова-Нейкова, Цветанка (2003) Физическото възпитание в предучилищната възраст. - В: Теория и методика на физическото възпитание. Кор. М. Алексиева. Велико Търново: Бойка, 2003, с. 143-170. ISBN 954-96-89-12-3 “Бойка”, В. Търново


 Цел, задачи и характеристика на учебното съдържание по физическо възпитание в детската градина
  Учебник / Учебно помагало
 учебно съдържание, детска градина, прдучилищна възраст
 Издадено
  4595
 Цветанка Дилова-Нейкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/