Дълбока вода и стрес. Велико Търново: Бойка, 2004, 67 с. ISBN 954-9689-16; COBISS.BG-ID 1042552292


Дилова-Нейкова, Цветанка (2004) Дълбока вода и стрес. Велико Търново: Бойка, 2004, 67 с. ISBN 954-9689-16; COBISS.BG-ID 1042552292 “Бойка”, Велико Търново


 Специфика на водната среда и нейното влияние върху човешкия организъм. Стрес и стресови фактори. Възможности за противопоставяне на стреса.
  Студия
 водна среда, вербална сугестия, мускулно напрежение
 Издадено
  4594
 Цветанка Дилова-Нейкова

1. Плуване през целия Живот. Благоевград: УИ „Неофит Рилски”, 2016г., 124 с. ISBN 978-954-00-0074-9, COBISS.BG-ID 1277426404

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/