Повишаване на специалната физическа тренировка на плувците чрез тренажорни устройства. Велико Търново: Бойка, 2004, 27 c. ISBN 954-9689-14-X; COBISS.BG-ID 1042552548


Дилова-Нейкова, Цветанка (2004) Повишаване на специалната физическа тренировка на плувците чрез тренажорни устройства. Велико Търново: Бойка, 2004, 27 c. ISBN 954-9689-14-X; COBISS.BG-ID 1042552548 „Бойка”, В. Търново


 Усъвършенстване на спортната подготовка по плуване. Развиване на специфична плувна сила.
  Студия
 трнажорни устройства, миниджим, екзерджен, плувна количка
 Издадено
  4593
 Цветанка Дилова-Нейкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/