Образът на силуетното изображение и учебната изобразителна дейност


Гюлчев, Николай (2010) Образът на силуетното изображение и учебната изобразителна дейност В сб.: България и българите в Европа. Научна конференция, посветена на шестдесет и петата годишнина на СУБ (стр. 329-341)


 В доклада се разглежда генезисът на силуетното изображение, етимологията на наименованието и се определят аспекти на приложение в учебната изобразителна дейност.
  Статия
 изображение, силует, учебна изобразителна дейност
 Издадено
  4588
 Николай Гюлчев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/