Петров, Людмил. Относно теорията на рекреацията и българския принос. сборник "Паневритмия: здраве, творчество и социалност. Българска рекреация", Университетско издателство "Св.св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2010, ISBN 978-954-524-740-8, с. 175-183 COBISS.BG-ID 1121090276


Петров, Людмил (2010) Петров, Людмил. Относно теорията на рекреацията и българския принос. сборник "Паневритмия: здраве, творчество и социалност. Българска рекреация", Университетско издателство "Св.св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2010, ISBN 978-954-524-740-8, с. 175-183 COBISS.BG-ID 1121090276 сборник "Паневритмия: здраве, творчество и социалност. Българска рекреация", Университетско издателство "Св.св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2010, ISBN 978-954-524-740-8, с. 175-183. COBISS.BG-ID 1121090276


 В контекста на спортната рекреация се разглежда Паневритмията, като българска система за рекреация и социализация на личността
  Статия
 паневритмия, рекреация, социалност // paneurhythmy, recreation, социал


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  4577
 Людмил Петров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/