Неравноделните метруми и размери в часовете по солфеж


Начева-Маркова, Нина (2009) Неравноделните метруми и размери в часовете по солфеж Педагогически алманах, 2/2009, УИ"Св.св.Кирил и Методий", Велико Търново


 В настоящата студия е разработен проблемът за овладяване на неравноделните метруми и размери, който е част от практиката на съвременното професионално обучение по солфеж. В историко-теоретичен и практически аспект се разглеждат въпроси, свързани с тяхното изучаване в научните трудове на Д.Христов, К.Попдимитров, Ив.Пеев, Ас.Диамандиев, Зв.Йонова-Тодорова, П.Минчева, Т.Джиджев, Л.Литова-Николова, Д.Славчева и др. Студията би била полезна за учебната работа на изучаващите методика на обучението по
  Студия
 метроритъм, неравноделни размери, обучение по солфеж, български музикален фолклор


Хуманитарни науки

Humanities

 
  4575
 Нина Начева-Маркова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/