Митревски, В., Г. Георгиев, Л. ПЕТРОВ (2010) "Разлики между знанията по учебния предмет физическо възпитание и спорт и спортните активности при ученички в средното образование"


Петров, Людмил (2010) Митревски, В., Г. Георгиев, Л. ПЕТРОВ (2010) "Разлики между знанията по учебния предмет физическо възпитание и спорт и спортните активности при ученички в средното образование" сборник научни трудове на Шуменския университет "Константин Преславски", ISBN: 978-954-400-298-5, 994-998


 Изследването е реализирано с цел проучване на нивото на знания и дали съществуват разлики между училищното физическо възпитание и спорт и спортните активности при ученички од средното образование в различни градове и училища в Р. Македония
  Статия
 физическо възпитание в средното училище, спортни активности,


Хуманитарни науки
Здравеопазване и спорт Спорт

Humanities
Health care and sport Sports

 Издадено
  4550
 Людмил Петров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/