ПЕТРОВ, Л., Н. Първанов (2010) "Относно състоянието на детско-юношеския баскетбол в България"


Петров, Людмил (2010) ПЕТРОВ, Л., Н. Първанов (2010) "Относно състоянието на детско-юношеския баскетбол в България" сборник научни трудове на Шуменския университет "Константин Преславски", ISBN: 978-954-400-298-5, 1028-1031


  В доклада се очертава наличието на криза в системата на детско-юношеския баскетбол в България. Прави се анализ и критика на „Национална стратегия (програма) за развитие на баскетбола в Република България за периода 2009/2019 година”.
  Статия
 баскетбол, детско-юношески баскетбол


Здравеопазване и спорт Спорт

Health care and sport Sports

 Издадено
  4548
 Людмил Петров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/