PETROV, L., V. Margaritova, G. Georgiev (2010) Interdependences in the motive potential's structure of young basketball players" // ПЕТРОВ, Л., В. Маргаритова, Г. Георгиев (2010) "Взаимозависимости в структурата на двигателния потенциал на млади баскетболисти"


Петров, Людмил (2010) PETROV, L., V. Margaritova, G. Georgiev (2010) Interdependences in the motive potential's structure of young basketball players" // ПЕТРОВ, Л., В. Маргаритова, Г. Георгиев (2010) "Взаимозависимости в структурата на двигателния потенциал на млади баскетболисти" списание "Педагогически алманах" (2010) Великотърновски университет "Св.св. Кирил и Методий", с. 61


 Изследват се взаимозависимостите в двигателния потенциал на млади баскетболисти в продължение на 20 години – през 1986, 1996 и 2006 година с контингент e 55 баскетболисти от Спортното училище в гр. Велико Търново и баскетболния клуб „Етър” на възраст от 12 до 18 години.
  Статия
 баскетбол, подрастващи, двигателен потенциал


Здравеопазване и спорт Спорт

Health care and sport Sports

 Издадено
  4547
 Людмил Петров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/