Вуксанович, В., Л. Величковска, Л. Петров. Взаимовръзка между тестовете за оценка на координацията и на интелекта при 12 годишни ученички. Сборник научни статии: "Съвременни проблеми на физическото възпитание и спорта", Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", 2010, с. 91-97, ISBN 978-954-423-604-5


Петров, Людмил (2010) Вуксанович, В., Л. Величковска, Л. Петров. Взаимовръзка между тестовете за оценка на координацията и на интелекта при 12 годишни ученички. Сборник научни статии: "Съвременни проблеми на физическото възпитание и спорта", Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", 2010, с. 91-97, ISBN 978-954-423-604-5 Сборник научни статии: "Съвременни проблеми на физическото възпитание и спорта", Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", 2010, с. 91-97, ISBN 978-954-423-604-5


 Изследването показа, че координацията като способност за провеждане на сложни движения е в непосредствена връзка с оптималния интелект, особено когато трябва да се проведат бързи, ефикасни и точни движения.
  Статия
 координация, интелект, корелации, 12 годишни момичета


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Здравеопазване и спорт Спорт

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Health care and sport Sports

 Издадено
  4545
 Людмил Петров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/