Петров, Л., Н. Първанов, Е. Бичоку. По проблема за мениджмънта при подрастващи баскетболисти, Списание "Спорт и Наука", 2010 бр. 1, с. 121-124, ISSN1310-3393, COBISS.BG-ID 1121090276


Петров, Людмил (2010) Петров, Л., Н. Първанов, Е. Бичоку. По проблема за мениджмънта при подрастващи баскетболисти, Списание "Спорт и Наука", 2010 бр. 1, с. 121-124, ISSN1310-3393, COBISS.BG-ID 1121090276 Списание "Спорт и Наука", 2010 бр. 1, с. 121-124, ISSN1310-3393, COBISS.BG-ID 1121090276


 Разглеждат се въпроси, свързани с промените в спорта в България след 1990 година и негативните процеси, които влияят върху развитието на баскетбола при подрастващите
  Статия
 баскетбол, подрастващи, мениджмънт на спорта


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  4543
 Людмил Петров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/