Наумовски, М., Л. Величковска, А. Реджепагич, Л. Петров. Влияние на някои морфологически характеристики върху точността при изпълнение на наказателни удари при елитни баскетболисти. Списание "Спорт и Наука", София, изв.бр. 4 - II част, с. 99-103, ISSN 1310-3393, COBISS.BG-ID 1121090276


Петров, Людмил (2010) Наумовски, М., Л. Величковска, А. Реджепагич, Л. Петров. Влияние на някои морфологически характеристики върху точността при изпълнение на наказателни удари при елитни баскетболисти. Списание "Спорт и Наука", София, изв.бр. 4 - II част, с. 99-103, ISSN 1310-3393, COBISS.BG-ID 1121090276 Списание "Спорт и Наука", София, изв.бр. 4 - II част, с. 99-103, ISSN 1310-3393, COBISS.BG-ID 1121090276


 Изследване на влиянието на морфологическите характеристики на състезатели по баскетбол върху изпълнението на наказателни удари
  Статия
 баскетбол, наказателни удари, морфологически характеристики


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  4541
 Людмил Петров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/