Интересите на студентите към професионалната учителска дейност. – Психология. Диоген., УИ "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново, с. 131-140, ISBN 954-524-473-9 COBISS.BG-ID 1044791780


Кръстева, Антония (2005) Интересите на студентите към професионалната учителска дейност. – Психология. Диоген., УИ "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново, с. 131-140, ISBN 954-524-473-9 COBISS.BG-ID 1044791780 сп. Психология. Диоген., В. Търново, с. 131.


 статия
  Статия
 педагог
 Издадено
  4520
 Антония Кръстева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/