Конструктивизмът – стратегия за развитие на образованието през ХХІ век. – Педагогически алманах, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2005,№ 1-2, с. 20-38. ISSN 1310-358Х COBISS.BG-ID 1174406628


Кръстева, Антония (2005) Конструктивизмът – стратегия за развитие на образованието през ХХІ век. – Педагогически алманах, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2005,№ 1-2, с. 20-38. ISSN 1310-358Х COBISS.BG-ID 1174406628 Педагогически алманах, №1,2, с. 20.


 студия
  Статия
 парадигма, конструктивизъм, образование
 Издадено
  4514
 Антония Кръстева

1. Витанова, Н. Училищното образование - тенденции, технологии, модел на образованието на бъдещето. Дисертационен труд, 2020, с. 190.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/