Поглед към кореспонденцията между Димитър Ненов и Стоян Брашованов


Булева-Петрова, Марияна (2010) Поглед към кореспонденцията между Димитър Ненов и Стоян Брашованов Музикални хоризонти, 2010, 4, Print ISSN 1310-0076


 Отзив за извънреден брой на сп. "Музикални хоризонти", което съдържа неизвестна до сега кореспонденция между Димитър Ненов и Стоян Брашованов
  Отзив
 българска култура, история, епистоларно общуване


Хуманитарни науки Музикално и танцово изкуство

Humanities Music and Dance Arts

 Издадено
  4510
 Марияна Булева-Петрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/