Русия, руската душа и музиката като обединяващо изкуство през погледа и хармоничното мислене на Георгий Свиридов.


Булева-Петрова, Марияна (2010) Русия, руската душа и музиката като обединяващо изкуство през погледа и хармоничното мислене на Георгий Свиридов. сб. Русия в музика, Пловдив, 68-79. ISBN 978-954-350-093-2


 На основата на пубикуваните в книгата "Музыка как судьба" записки на Георгий Свиридов се представя единството във философско-естетическите му възгледи и чрез музикални анализи се показва тяхното превъплъщение в музиката на великия руски композитор.
  Доклад
 синтез на слово и музика, съборност, симфонизъм и песенност, равнища на хармонията
 Издадено
  4491
 Марияна Булева-Петрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/