Есть ли в славянских языках звукосимволические слова? – В: Проблеми на балканското и славянското езикознание. Международна научна конференция, 14–15 ноември 2008. ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”. Ред. И. Харалампиев и др. В. Търново. 2010, 326–341. ISBN 978-954-400-266-4.


Колева-Златева, Живка (2010) Есть ли в славянских языках звукосимволические слова? – В: Проблеми на балканското и славянското езикознание. Международна научна конференция, 14–15 ноември 2008. ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”. Ред. И. Харалампиев и др. В. Търново. 2010, 326–341. ISBN 978-954-400-266-4.


 Оспорва се разпространеното мнение, че в сляванските езици няма звукосимволична лексика. Като основен критерий за нейното разпознаване се сочи редупликацията.
  Статия
 звуков символизъм, ономатопея, редупликация


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 
  4488
 Живка Колева-Златева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/