Камбаните на Велико Търново (с И.Симеонов)


Трифонов, Тихомир (2010) Камбаните на Велико Търново (с И.Симеонов) Научен форум “Велико Търново- минало, настояще, бъдеще», Велико Търново


 -
  Доклад
 -


Природни науки, математика и информатика

Natural sciences, mathematics and informatics

 Издадено
  4483
 Тихомир Трифонов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/