Church Bells- Part of the Cultural Heritage (with G. Dimkov)


Трифонов, Тихомир (2009) Church Bells- Part of the Cultural Heritage (with G. Dimkov) MASSEE International Congress on Mathematics MICOM 2009, Ohrid, Macedonia


 -
  Доклад
 -


Хуманитарни науки История и археология
Природни науки, математика и информатика Математика

Humanities History and Archeology
Natural sciences, mathematics and informatics Mathematics

 Издадено
  4482
 Тихомир Трифонов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/