Русские колокола в Болгарии


Трифонов, Тихомир (2009) Русские колокола в Болгарии Международна конференция «Русская музыка», Велико Търново


 -
  Статия
 -


Природни науки, математика и информатика
Хуманитарни науки История и археология

Natural sciences, mathematics and informatics
Humanities History and Archeology

 Издадено
  4481
 Тихомир Трифонов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/