Камбаните от акустична гледна точка (с Г. Димков и И.Симеонов)


Трифонов, Тихомир (2009) Камбаните от акустична гледна точка (с Г. Димков и И.Симеонов) Национална конференция «Акустика 2009» , София, стр.177-182


 -
  Статия
 -


Природни науки, математика и информатика

Natural sciences, mathematics and informatics

 Издадено
  4479
 Тихомир Трифонов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/