Акустични изследвания на исторически ценни български камбани (с Г. Димков, Ал. Алексиев, И. Симеонов и К. Симеонов)


Трифонов, Тихомир (2008) Акустични изследвания на исторически ценни български камбани (с Г. Димков, Ал. Алексиев, И. Симеонов и К. Симеонов) Национална научна конференция по Акустика, София, България, 115-124


 -
  Статия
 -


Природни науки, математика и информатика

Natural sciences, mathematics and informatics

 Издадено
  4476
 Тихомир Трифонов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/