Измерване и паспортизация на уникални български камбани (с И. Симеонов и К. Симеонов)


Трифонов, Тихомир (2008) Измерване и паспортизация на уникални български камбани (с И. Симеонов и К. Симеонов) Национална конференция Метрология, София


 -
  Доклад
 -


Природни науки, математика и информатика
Технически науки

Natural sciences, mathematics and informatics
Technical sciences

 Издадено
  4475
 Тихомир Трифонов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/