Математика online, училището - желана територия за ученика (с Д. Печеняшки)


Трифонов, Тихомир (2008) Математика online, училището - желана територия за ученика (с Д. Печеняшки) Национална конференция, Пловдив, стр.86-93


 -
  Доклад
 -


Природни науки, математика и информатика
Социални, стопански и правни науки Педагогика

Natural sciences, mathematics and informatics
Social sciences, economic sciences and law Education

 Издадено
  4474
 Тихомир Трифонов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/