Web базиран подход за поддържане на аудио и видео архив на уникални български камбани (с Цв. Георгиева)


Трифонов, Тихомир (2007) Web базиран подход за поддържане на аудио и видео архив на уникални български камбани (с Цв. Георгиева) Сб. Математика, музика, информатика


 -
  Доклад
 -


Природни науки, математика и информатика
Хуманитарни науки Музикално и танцово изкуство

Natural sciences, mathematics and informatics
Humanities Music and Dance Arts

 Непубликувано
  4472
 Тихомир Трифонов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/