Изследване на уникални български камбани и създаване на аудио и видео архив с помощта на съвременни технологии (с Г.Димков и Г. Богданова)


Трифонов, Тихомир (2007) Изследване на уникални български камбани и създаване на аудио и видео архив с помощта на съвременни технологии (с Г.Димков и Г. Богданова) Сб. Математика, музика, информатика


 -
  Доклад
 -


Природни науки, математика и информатика
Хуманитарни науки Теория на изкуствата
Хуманитарни науки Музикално и танцово изкуство

Natural sciences, mathematics and informatics
Humanities Theory of Arts
Humanities Music and Dance Arts

 Непубликувано
  4471
 Тихомир Трифонов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/