An n-Convolution Algorithm Modeling (with I. Simeonov)


Трифонов, Тихомир (2006) An n-Convolution Algorithm Modeling (with I. Simeonov) 12th International Conference on Applications of Computer Algebra, Varna


 -
  Доклад
 -


Природни науки, математика и информатика
Природни науки, математика и информатика Математика
Технически науки Комуникационна и компютърна техника

Natural sciences, mathematics and informatics
Natural sciences, mathematics and informatics Mathematics
Technical sciences Communication and Computer Technology

 Издадено
  4469
 Тихомир Трифонов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/