Моделиране на уейвлет алгоритъм за N-конволюция (с И.Симеонов)


Трифонов, Тихомир (2006) Моделиране на уейвлет алгоритъм за N-конволюция (с И.Симеонов) Сб.доклади «Математика, информатика и компютърни науки», Велико Търново, Стр.88-93


 -
  Доклад
 -


Природни науки, математика и информатика Математика

Natural sciences, mathematics and informatics Mathematics

 Издадено
  4464
 Тихомир Трифонов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/