Systems of Underwater Objects Detection and Ranging (with K.Simeonov)


Трифонов, Тихомир (2006) Systems of Underwater Objects Detection and Ranging (with K.Simeonov) “Noise and Vibration”, Serbia


 -
  Статия
 -


Природни науки, математика и информатика

Natural sciences, mathematics and informatics

 Издадено
  4463
 Тихомир Трифонов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/