Приложни програмни продукти. Ръководство за дистанционно обучение


Трифонов, Тихомир (2012) Приложни програмни продукти. Ръководство за дистанционно обучение Велико Търново, Фабер


 -
  Учебник / Учебно помагало
 -


Природни науки, математика и информатика
Социални, стопански и правни науки Икономика

Natural sciences, mathematics and informatics
Social sciences, economic sciences and law Economics

 Издадено
  4459
 Тихомир Трифонов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/