Статистика. Ръководство за дистанционно обучение


Трифонов, Тихомир (2009) Статистика. Ръководство за дистанционно обучение Велико Търново,Фабер


 -
  Учебник / Учебно помагало
 -


Социални, стопански и правни науки Икономика
Природни науки, математика и информатика Математика

Social sciences, economic sciences and law Economics
Natural sciences, mathematics and informatics Mathematics

 Издадено
  4458
 Тихомир Трифонов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/