Статистика в икономиката и управлението


Трифонов, Тихомир (2009) Статистика в икономиката и управлението Велико Търново, Астарта, второ издание, 2009


 -
  Учебник / Учебно помагало
 -


Природни науки, математика и информатика
Социални, стопански и правни науки Икономика
Природни науки, математика и информатика Математика

Natural sciences, mathematics and informatics
Social sciences, economic sciences and law Economics
Natural sciences, mathematics and informatics Mathematics

 Издадено
  4457
 Тихомир Трифонов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/