Едуард де Боно и как да научим учените да мислят? – Начално образование, 2010, № 1, с. 5-11, ISSN 0204-4951 COBISS.BG-ID 1234515940


Кръстева, Антония (2010) Едуард де Боно и как да научим учените да мислят? – Начално образование, 2010, № 1, с. 5-11, ISSN 0204-4951 COBISS.BG-ID 1234515940 сп. Начално образование, № 1, с. 5.


 В статията се разглежда ролата на психолога Ед. де Боно за развиване на детското мислене (когнитивно мислене).
  Статия
 Едуалд де Боно и критическо мислене
 Издадено
  4440
 Антония Кръстева

2. Чобанска, А.Концептуално-образователен модел за развитие на креативно мислене м обучението по учебните предмети от цикъл "философия". Дисертационен труд.

1. МОН, Консорциум РААБЕ – Меркурий 97. Обучение за изявени педагогически специалисти за насърчаване и подкрепа на професионалното им развитие. Информационен бюлетин Съвременна педагогическа литература.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/