Интелектуалното развитие и критическото мислене на учениците – връзки и зависимости. – Педагогика, 2009, № 9-10, с. 111-119, ISSN 0861-3982 COBISS.BG-ID 1183744228


Кръстева, Антония (2009) Интелектуалното развитие и критическото мислене на учениците – връзки и зависимости. – Педагогика, 2009, № 9-10, с. 111-119, ISSN 0861-3982 COBISS.BG-ID 1183744228 сп. Педагогика, № 9-10, с. 111.


 В статията се разкриват зависимостите между интелектуалното развитие на учениците и критическото мислене
  Статия
 интелектуално развитие, обучение, критическо мислене
 Издадено
  4439
 Антония Кръстева

1. МОН, Консорциум РААБЕ – Меркурий 97. Обучение за изявени педагогически специалисти за насърчаване и подкрепа на професионалното им развитие. Информационен бюлетин Съвременна педагогическа литература.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/